Background

PIXELZ BLOGG

Lär dig allt om best practices inom produktfotografering, bildredigering och produktbilder för e-handel.

Resultat

Sökningen gav inga träffar. Försök igen!

HRU: Återuppfinner mätning av medarbetarengagemang


Main Image
Alla företag vill ha engagerade anställda. Människor som tycker om sina jobb och som vill utföra dessa jobb så bra de bara kan. Att räkna ut och mäta engagemang är dock en svår uppgift. Kan anställdas engagemang handla om att byta arbetsuppgifter med en viss talang i åtanke? Handlar det om att företaget engagerar sig i samhället runt omkring? Handlar det om att göra arbetet "meningsfullt"? Eller räcker det med ett pingisbord och en Xbox på kontoret för att de anställda ska engagera sig i arbetet?

Pixelz ambition är att vara bäst inte bara när det gäller bildbehandling, men också sättet på vilket man driver ett företag. Det innefattar hur vi interagerar med de anställda, hur vi ger en röst åt dem samt hur vi stärker dem i deras arbete.

För att förbättra de anställdas engagemang behövde vi göra det lättare för att uttrycka åsikter, prata om svårigheter på arbetsplatsen och att komma med förslag till förbättringar. För att göra detta utvecklade vi "How R U" eller kort och gott HRU-undersökningen.

19 medarbetare i lila Pixelztröjor i en bild tagen ovanifrån.

Det är viktigt för oss att alla anställda känner att deras åsikter värdesätts och att vi bryr oss om dem

HRU-undersökningen består av en ögonblicksskildring: "Hur kändes det att jobba i dag?" Innan personalen stämplar ut för att gå hem väljer de ett av tre val (glad, ok och ledsen) och de kan också lämna ytterligare feedback i en kommentarslåda.

Dessa dagliga få sekunder för denna undersökning förser oss med färska data om hur vår personal mår, och det ger oss förslag till hur vi kan förbättra deras arbetssituation. Vi försöker att ge vår viktigaste resurs, våra anställda, en direktkontakt till de personer som kan hjälpa dem att uppskatta deras arbetstid så mycket som möjligt.

Kommentarer och resultat skickas till vår Human Resources (HR)-avdelning en gång i veckan, och HR använder sedan denna information för att göra rimliga förändringar. Dessutom: Varje anställd som rapporterar mer än 40 % "ledsna ansikten" över en tvåveckorsperiod kontaktas för att se om HR kan göra något för att hjälpa till. Personalen har dessutom möjligheten att kommunicera med HR via e-post eller under ett personligt möte.

back-end skärmdump av HRU-rapporten som visar smileys för enskilda medarbetare för specifika dagar samt aggregerad data.

HRU låter oss känna av hur personalen mår och ger dem en chans att förse oss med feedback.

Pixelz Human Resource Executive, Do Thi Thu Ha, förklarade hur personalen har reagerat på HRU. "Personalen har verkligen varit mottaglig vad gäller HRU och de har uttryckt under våra personliga möten att de verkligen uppskattar att deras åsikter och tankar blir hörda samt att det känns som om vi verkligen bryr oss om dem."

Vi ser hur HRU hjälper oss på många sätt. Till exempel hoppas vi att personalomsättningen ska minska. I stället för att folk lämnar oss innan vi vet att de är missnöjda med något kan vi identifiera problemen för att behålla den talang vi kanske hade förlorat annars. Sen vi började med det här systemet i maj 2016 ser vi faktiskt nu att endast 2 % rapporterar "ledsna ansikten" under vår tvåveckor långa rapporteringsperiod. Det är en minskning från 16 % sedan vi startade.

"Det kan vara svårt att mäta framgång vad gäller Human Resources", förklarade Ha. "Vi är ett datainriktat företag och detta har givit oss pålitliga data över hur personalen mår och hur vi förbättrar deras arbetssituation."

medarbetare samlade runt en dator och Pixelz-tränare under en träningssession.

Att bibehålla en personal som är engagerad i sitt arbete är en central faktor för vårt företag.

Vi ser också att det här förstärker de anställdas engagemang och moral. Att varje dag be de anställda att de ska reflektera över sin arbetsdag är en sund väg att följa, och allteftersom vi eliminerar problem i samband med att de uppstår tror vi att personalen mer och mer kommer att se tillbaka på sina arbetspass på ett positivt sätt. Att lämna kontoret med en positiv känsla kommer allteftersom veckorna och månaderna går resultera i att personalen fortsättningsvis kommer att se positivt på att gå till jobbet.

I slutändan handlar HRU om att personalen känner att de har en röst. Vi erbjuder en möjlighet att reflektera över både bra och dåliga dagar, och ett sätt att låta oss veta exakt vad vi kan göra för att förbättra upplevelsen på jobbet. Du är inte ett anonymt ansikte. Du har en röst som vi sätter värde på och vill använda för att förbättra personalsituationen inom hela Pixelz.

Pixelz teamledare hjälper en bildbehandlare med en bild vid hennes dator.

Våra innovationer är inte till enbart för våra kunder. Vi använder också våra nya framsteg för att bättre hjälpa vår personal. HRU är en sådan innovation.

Vår personal är vår viktigaste tillgång. Vi vill att alla ska känna att de kan hjälpa oss att gå i den mest gynnsamma och på sikt produktiva riktningen, och att deras röster och den data vi samlar in om personalens välbefinnande ska hjälpa oss att lyckas med det.