Background

PIXELZ BLOGG

Lär dig allt om best practices inom produktfotografering, bildredigering och produktbilder för e-handel.

Resultat

Sökningen gav inga träffar. Försök igen!

ISO – LJUSKÄNSLIGHET Så väljer du rätt ISO-inställning för produktfotografering


Main Image

Ett perfekt taget produktfotografi är både estetiskt tilltalande och fångar kundernas intresse, men det krävs att du har bra belysning och fokuserad bildskärpa för att lyckas. Du behöver även känna till din digitalkameras grundläggande inställningar, däribland ämnet för dagens inlägg: ISO.

Vad är ISO?

ISO, som står för “International Standards Organization,” är kamerans inställning för ljuskänslighet. Inom fotografering med film används termen ISO för att beskriva “filmhastighet”. Du har sannolikt sett nummer som 200, 400, 800 stå på skrivet på filmrullar tidigare. Dessa nummer representerar olika ISO-inställningar – ju lägre nummer, desto mindre känslig är filmen för ljus; ju högre nummer, desto mer känslig är filmen för ljus.

Eftersom de flesta produktfotografier nuförtiden är digitala, berör den här artikeln därför användning av digitalkameror.

Inom digital fotografering används ISO-inställningen för att kontrollera bildsensorns ljuskänslighet. Vanligtvis använder fotografer en ISO-nivå mellan 100-1600, men på nyare kameror, främst de av högre kvalitet, kan nivån ställas så lågt som ISO 50 eller så högt som upp emot 200 000. Principen är fortfarande densamma som vid fotografering med film – ju lägre ISO-nivå, desto mindre ljus kan kameran ta åt sig; ju högre ISO-nivå, desto mer ljus kan kameran ta åt sig.

ISO 200 f13 1_4

ISO 200 f13 1_4

ISO 2000 f13 1_50

ISO 2000 f13 1_50

Om du tar bilder i manuellt läge (M) behöver du själv ställa in ISO-nivån, men tar du däremot bilder i prioriterat läge (P) ändras ISO-nivån automatiskt mellan högt och lågt, baserat på faktorer som dina inställningar för prioriterat läge, ljusnivå och ljuskällor, objektet du fotograferar, och självklart den estetik du eftersträvar.

När ISO-nivån ändras, oavsett om du tar bilder i manuellt eller prioriterat läge, måste även slutartiden och/eller bländaren justeras för att exponeringen ska bli korrekt. När du ändrar till en högre ISO-nivå krävs det bara hälften av den tidigare ljusnivån för att uppnå samma exponeringsgrad.

Exempel: Du har ställt in prioriterat läge för bländaren, för att därmed ha full kontroll över djupskärpan. Din originalinställning är 1/250 F8 @ 200 ISO. Om du ändrar ISO-nivån till 400 måste du ändra slutartiden till 1/500, för att bländaren fortfarande ska kunna ligga på F8. Detsamma gäller om du ändrar ISO-nivån till 800, då måste slutartiden ändras till 1/1000. Om slutartiden inte ändras i förhållande till ISO-nivån blir bildernas exponeringsgrad inte rätt, som i exemplet nedan.

ISO 200 f11 1_6

ISO 200 f11 1_6

ISO 400 f11 1_8

ISO 400 f11 1_8

ISO 800 f11 1_15

ISO 800 f11 1_15

Man bör ha två grundläggande faktorer i åtanke när man ställer in kamerans ISO-nivå vid produktfotografering:

  1. Ljustillgängligheten i området som fotograferas och
  2. Om du använder någon form av bildstabilisering, såsom ett stativ, eller inte

1. Tillgängligt ljus

Tillgängligt ljus innebär hur pass mycket ljus som finns tillgängligt inom det område du har valt att fotografera. Om du tar bilder utomhus, i en välbelyst studio eller i ett rum med stora fönster kommer du förmodligen ha relativt mycket tillgängligt ljus att jobba med. Din kamera kommer då inte behöva någon större hjälp med att samla in ljus, och ISO-nivån kan därmed ligga kvar på mellan ISO 100 och 400. Tar du däremot bilder i en dämpad miljö kommer din kamera behöva högre ljuskänslighet, med en ISO-nivå över 400, för att bilderna ska få en korrekt exponeringsgrad.

Notera: Genom att använda kamerans inbyggda blixt, alternativt en extern blixt, kan man tillföra ytterligare ljus och därmed behålla en lägre ISO-nivå. Ha dock i åtanke att naturligt ljus eller studiobelysning med softbox alltid är att föredra, och bör därför användas i första hand.

ISO 400 f4.5 1_8 Available light low ISO

ISO 400 f4.5 1_8 Available light low ISO

ISO 400 f4.5 1_80 Added light

ISO 400 f4.5 1_80 Added light

ISO 2000 f4.5 1_80 Available light high ISO

ISO 2000 f4.5 1_80 Available light high ISO

2. Bildstabilisering

Produktfotografer behöver vanligtvis inte bekymra sig över att objektet flyttar på sig under tiden de fotograferar. Däremot kan det ändå vara bra att stabilisera bilden, antingen med hjälp av ett stativ, eller genom att exempelvis stödja kameran mot ett plant underlag, för att minimera skakningar, framförallt vid brist på ljus eller i situationer med låg ISO-inställning.

Notera: Kameraskakningar kan förekomma även om man använder ett stativ, till exempel när man trycker in kamerans utlösare manuellt. För att minimera skakningar rekommenderas ett stadigt stativ, samt förslagsvis även en fjärr- eller kabelstyrd utlösare, alternativt att använda kamerans självutlösare.

Tillgängligt ljus och bildstabilisering är två viktiga faktorer man bör ha i åtanke, främst med tanke på att de bästa produktfotografierna är tagna med lägsta möjliga ISO-nivå, av den anledningen att högre ISO-nivåer skapar mer “brus.”

Brus

Att använda en högre ISO-inställningar medför sämre bildkvalitet då det skapar “brus” och andra effekter såsom kromatisk aberration (missfärgningar). “Brus” är den pixelering i bilden som får den att framstå missfärgad och “kornig.” Alla bilder är uppbyggda av pixlar, därför går det inte att undvika en viss mängd brus, men bilder som är avsevärt pixelerade förlorar till stor del sin skärpa och tydlighet. Pixelering skapar ojämna hudnyanser och “klumpar” av färg där betraktaren annars borde se detaljer.

Bilderna på det här glaset är tagna i naturligt ljus med olika ISO-inställningar. Bildkvaliteten är avsevärt sämre på grund av mängden brus vid ISO 1000 och 1600, jämfört med ISO 400 där bilden är betydligt mer tilltalande.

Bilderna på det här glaset är tagna i naturligt ljus med olika ISO-inställningar. Bildkvaliteten är avsevärt sämre på grund av mängden brus vid ISO 1000 och 1600, jämfört med ISO 400 där bilden är betydligt mer tilltalande.

Det andra exemplet visar avsevärd kromatisk aberration (missfärgning) orsakat av för mycket brus

Det andra exemplet visar avsevärd kromatisk aberration (missfärgning) orsakat av för mycket brus.

Baserat på dessa exempelbilder är det uppenbart att bilder tagna med lägre ISO-nivåer (max 200) innebär att du slipper överdrivna mängder brus, och därmed inte behöva ägna lika mycket tid åt att redigera dina bilder. Brus är också relativt svårt att åtgärda i efterhand, även med de bästa bildbehandlingsprogrammen. Det är visserligen inte omöjligt, men att ägna timmar åt att korrigera brus påverkar både ditt arbetsflöde och din effektivitet.

f8 1/500 with strobe sensor line

f8 1/500 with strobe sensor line

Fördelarna med en låg ISO-inställning är: ett brett färgspektrum med balanserad mättnad, skarp och tydlig bildskärpa och balanserad kontrast. Vid låga ISO-nivåer tillåts din kamera att samla mer information i bilden, och därmed återge produktens utseende så verklighetstroget som möjligt.

Att använda en ISO-inställning mellan 100-125 kräver att du har en jämn och intensiv ljuskälla. Du bör även ha bländaren på mellan F11 och F16 för en mer omfattande djupskärpa och bättre fokus. För att uppnå en väl exponerad bild av en stationär produkt, tagen med kontinuerlig studiobelysning, är ISO 200 med en slutartid på 1/125 vid F16 en ideal inställning.

Du kan självfallet använda en extern blixt, men tänk på att du då bara kan ändra din inställning till 1/250 på grund av den begränsade synkroniseringen mellan blixten och kameran. Allt över 1/250 kommer att skapa en svart linje över bilden. Vi rekommenderar att du använder konstant studiobelysning, men om du väljer att använda en extern blixt bör du undvika att hamna på en för hög ISO-inställning vilket resulterar i försämrad bildkvalitet.

Genom att utöka dina kunskaper om kamerans grundinställningar, och det märke du använder, blir du mer balanserad och effektiv i ditt utövande, och kan därmed optimera ditt arbetsflöde och bildspråk.